Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Betaling:
Alle producten worden alleen tegen contante betaling geleverd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Contante betaling vindt plaats door

Vooruitbetaling:
Het overmaken van het bedrag op NL20 INGB 00000 11203 of NL09 SNSB 095.65.52.110 onder vermelding van bestelnummer.

Betalen met IDEAL

Levering aan bedrijven door middel van een factuur is mogelijk. 


Vracht/Verzendkosten:
Bij de meeste producten wordt het verzendbedrag aangegeven, u kunt dit terugvinden bij de verzendinformatie en aanvinken wat van toepassing is. Bij zware producten wordt een toeslag berekend in overleg met u
bv. Tuinbeelden, blokhutten e.d. algemeen is dit € 35,00 binnen Nederland, uitgezonderd de eilanden.Voor producten kleiner dan 1 meter en lichter dan 20 kg. 22,00 verzendkosten

Retourneren:
De koper heeft het recht om zonder opgaaf van redenen binnen zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens deze, de producten ongeschonden te retourneren.

Producten kunnen alleen geretourneerd worden binnen 8 dagen na levering. Een kopie van het betalingsbewijs moet worden meegezonden.

Restitutie van het aankoopbedrag vindt alleen plaats indien het artikel in ongeschonden staat en originele verpakking door ons wordt ontvangen. Verzendkosten moeten betaald worden door de koper.
Het retourartikel moet u goed verpakt en voldoende gefrankeerd terugzenden aan:
RTN, H. Roland Holsthof 32 1251TA Laren, met een opgave van reden voor retourzending.
Mocht een artikel technisch defect zijn, dan kunt u op werkdagen contact opnemen (telefoon: 035-5338928), of ons een E-mail zenden met een omschrijving van de klacht. Bewaar de door PTT Post of van vervoerder afgestempelde controlestrook zorgvuldig.

Garantie:
RTN geeft 12 maanden garantie tegen fabriek- en montagefouten op alle producten ! En de verder door de fabrikant gestelde termijnen. Defecte goederen dienen voldoende gefrankeerd aan ons te worden geretourneerd, met een kopie van uw aankoopbewijs.

Betaling per faktuur:
Het per saldo verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst factuur, tenzij anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever/koper gehouden vanaf de vervaldatum aan RTN een vertragingsrente te voldoen welke gelijk is aan de wettelijke rente ex artikel 1286 van Burgerlijk Wetboek.
Geleverde doch nog niet geheel betaalde goederen blijven eigendom van RTN zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, inclusief rente en gemaakte kosten zal hebben plaatsgevonden een en ander voorzover in overeenstemming met de ten deze van toepassing zijns wettelijke bepaling.
Alle buitenrechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper.

Overeenkomst:
Nadat een bestelling aan ons doorgegeven is en door ons is geaccepteerd, is de koopovereenkomst een feit.
Door de bestelling geeft u te kennen, dat u met de levering- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Indien de bestelling door ons niet kan worden geaccepteerd, krijgt u daarvan per omgaande schriftelijk of per e-mail bericht.
Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling zonder opgave van redenen niet uit te voeren, dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden.
Al onze prijzen zijn onder voorbehoud en pas geldig na acceptatie, onzerzijds, van uw bestelling.
Voor de gevolgen van foutieve vermeldingen en fotos kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.